Jonge vrouwen meest gewonnen voor een RoetPiet

Hoe sturend is een vraag, vroeg ik me af bij het nakijken van de uitsmijter in onze Sinterklaas-enquête. Daar vroegen we “Hoe moet volgens jou Zwarte Piet afgebeeld worden?” Achteraf beschouwd zou het boeiend geweest zijn om verschillende formuleringen uit te sturen en te vergelijken of dat andere antwoorden oplevert. Zouden mensen anders hebben gereageerd als we hadden gevraagd hoe de “RoetPiet” moet worden afgebeeld? Of hoe de “helper (m/v/x) van de sint” van de sint moet worden afgebeeld?

De respondenten konden uit drie beelden kiezen: de heel traditionele Piet, de recentere Piet met roetvegen en een sterk afwijkende blauwe helpster. Ook hier waren we misschien te sturend? Misschien vervormt de vraag in je hoofd dan zelfs nog meer naar “Welke van deze foto’s lijkt het best op een Zwarte Piet?”…

De drie opties.

Met deze vraagstelling is het wel opmerkelijk dat slechts 2/3 van de bevraagden de eerste foto hadden gekozen. Zowat een op de vier koos toch voor de RoetPiet en de resterende 7%  had zelfs een voorkeur voor de blauwe versie.

DE WOKENESS VAN JONGE VROUWEN

Heel opvallend in de resultaten dat van alle demografische opdelingen die je kunt maken, één groep zelfs uitgesproken kiest voor de RoetPiet: 56% van de vrouwen, jonger dan 24, vindt dat de helper van de Sint er zo moet uitzien. Zijn zij meer ‘woke’, gericht op sociale en raciale rechtvaardigheid? De leeftijd op zich speelt vast een rol, want in andere leeftijdsgroepen vinden we deze sterke voorkeur niet terug, maar opmerkelijk is dat mannen van hun leeftijd toch weer grotendeels voor de traditionele Piet kiezen (67%). 

Gender gaat minder een rol spelen bij het ouder worden, blijkbaar, want dan gaan de voorkeuren van mannen en vrouwen wel dichter bij elkaar aanleunen. En hoewel je misschien zou verwachten dat de keuze voor de traditionele Piet groter wordt met het ouder worden, is het toch subtieler. Bij de groep van 24 tot 44 kiezen zowat 70% respondenten voor het vertrouwde beeld, terwijl dat bij de groep van 44 tot 54 zelfs tot 80% stijgt, om vervolgens weer terug te zakken naar 75% bij 55-plussers. 

DE OPENHEID VAN DE AMBTENAAR

Ook hoe je je dag vult, blijkt je Pietenbeeld te kleuren. Studenten buiten beschouwing gelaten – zij vallen grotendeels samen met je jongeren uit de vorige alinea’s – blijken ambtenaren het meest open te staan voor de RoetPiet (36% vs 61% traditionele Piet) op de voet gevolgd door de zelfstandigen (31% RoetPiet – 65% traditionele Piet). Bij de bedienden verkiezen 7/10 de blackface Piet, wat bij arbeiders tot 8/10 stijgt en bij werklozen tot 9/10 klimt. 

Er zijn weinig verschillen te merken tussen mannen of vrouwen binnen deze beroepsgroepen trouwens op de zelfstandigen na. Daar blijken de mannen het meest ‘woke’: slechts 56% ziet in de traditionele Piet de toekomst, terwijl 73% van de vrouwelijke zelfstandigen voor deze traditionele versie kiest. 

BLAUW OF GEVLEKT?

Wie de traditionele Piet niet koos, bleef doorgaans toch liever dicht bij het schoorsteenverhaal. De blauwe Piet moet immers doorgaans het onderspit delven voor de roetvegen-versie, op twee uitzondering na. Vrouwen tussen 45 en 54 raken het niet eens en geven beide versie nagenoeg evenveel stemmen (ca. 11%). Enkel mannen boven de 55 verkiezen de blauwe Piet (14%) boven de RoetPiet (9%). 

Wie er helemaal niet van de Blauwe Helper moet weten? Jonge mannen, jonger dan 24. Slechts 2% van hen ziet heil in het blauw terwijl 31% voor het roet kiest. Wat zouden ze geantwoord hebben als we naar de kleur van de SmurfPiet hadden gepolst, vragen we ons af. 

In de studie van The Data Arena werd een representatief sample van 1,000 Vlamingen bevraagd naar hun koopgedrag naar aanloop van Sinterklaas en de eindejaarsfeesten.
Voor meer informatie over de bevraging en meer volledige cijfers: neem contact op met ons
.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Scroll to Top